Instrukcja Użytkowania

 

"Uwaga. Zachować do późniejszego wykorzystania. Przeczytać uważnie."

Uwagi i Ostrzeżenia!

- Najniższe ustawienie wysokości spodu jest najbezpieczniejsze. Powinno zawsze być używane od momentu, kiedy dziecko dorośnie na tyle, iż zaczyna siadać.

 

- Łóżeczko jest gotowe do użycia tylko w wypadku, kiedy mechanizm blokujący opuszczany bok został zamontowany i dokładnie sprawdzony, iż jest gotowy do użycia. Jeśli pozostawisz dziecko w łóżeczku bez nadzoru, upewnij się, iż opuszczany bok został poprawnie zablokowany.

 

- W łóżeczkach /opcja-szuflada/ mających wsporniki podtrzymujące przykrywę szuflady - w celu użytkowania dna łóżeczka w jego najniższym położeniu, należy usunąć wsporniki wraz z przykrywą.

 

- Łóżeczko należy ustawić na poziomym podłożu.

 

- Niedozwolona jest pozostawianie małych bawiących się dzieci w pobliżu łóżeczka bez nadzoru.

 

- Uwaga, pozostawiając dziecko bez opieki w łóżeczku należy mebel zablokować w pozycji nieruchomej.

 

- Uwaga na niebezpieczeństwo umieszczenia łóżeczka w pobliżu otwartego ognia i innych silnych źródeł ciepła, takich jak promienniki elektryczne lub gazowe.

 

-Uwaga - Nie pozostawiaj w łóżeczku, ani w pobliżu łóżeczka sznurków, wstążek, pasków i innych tego typu przedmiotów, gdyż mogą spowodować zagrożenie zadławieniem lub uduszeniem dziecka.

 

- Uwaga, zabrania się używania w przypadku, gdy jakaś jego część jest złamana, oderwana, lub zgubiła się.

 

- Aby uchronić dziecko przed obrażeniami spowodowanymi przez wypadnięcie z łóżeczka - zaleca się, aby nie używać łóżeczka, jak tylko dziecko potrafi wspiąć się i samodzielnie wyjść z łóżeczka.

 

Wskazówki i zalecenia!

 

- Zaleca się, aby wszystkie okucia montażowe były zawsze odpowiednio dokręcone ( oraz co jakiś czas sprawdzane i w razie potrzeby dokręcane) a także, aby żadne wkręty nie były poluzowane, ponieważ dziecko mogłoby zahaczyć o nie częścią ciała bądź odzieżą (np. sznurkiem, naszyjnikiem, tasiemką od smoczka itp.), mogłoby to spowodować zagrożenie uduszeniem.

 

- Należy dobrać materac o takiej grubości, aby wewnętrzna wysokość łóżeczka (mierzona od górnej płaszczyzny materaca do górnej krawędzi boku łóżeczka) wynosiła co najmniej 200 mm w najwyższym położeniu dna łóżeczka, oraz 500 mm w najniższym położeniu dna łóżeczka

 

- Zaleca się, aby materac miał wymiary 120 cm długości i 60 cm szerokości ponieważ są to wymiary wewnętrzne łóżeczka. Szczelina pomiędzy krawędzią materaca a bokiem łóżeczka nie może przekraczać 30 mm.

 

- Uwaga - nie używaj więcej niż jednego materaca w łóżeczku.

 

Opakowanie - ostrzeżenie!

 

- Aby uniknąć zagrożenia uduszenia się dziecka, przed użyciem wyrobu należy usunąć opakowanie z tworzywa sztucznego.

Opakowanie zniszczyć lub trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt.

 

Postępowanie z produktem zużytym!

 

- Surowiec odnawialny (drewno). Produkt w całości może być utylizowany w celu odzyskania energii lub materiału do dalszego przerobu.

 

Karta gwarancyjna produktu Jardrew.

1. Firma Jardrew udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu łóżeczka przez klienta.

 

2. Napraw gwarancyjnych dokonuje firma Jardrew w terminie 21 dni od daty dostarczenia łóżeczka do punktu naprawy, a okres ważności gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy.

 

3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu łóżeczka (patrz instrukcja obsługi) uszkodzeń mechanicznych powstałych z niewłaściwej eksploatacji, obsługi, przechowywania, oraz wszelkich rozdarć i uszkodzeń materiału powstałych z winy kupującego.

 

4. Gwarancja nie obejmuje odbarwień drewna spowodowanych wystawieniem na działanie promieni słonecznych.

 

5. Podstawą do złożenia reklamacji jest odbita niniejsza karta z datą sprzedaży, pieczątka sprzedawcy oraz, paragonem zakupu.

 

Produkt Polski spełniający normy bezpieczeństwa: EN 1130-1: 1996 oraz EN 716-1:2008

Pozytywna Opinia Instytutu Matki i Dziecka nr Op-4330, ważna do 30.09.2013

 

 

 

 

Data i miejsce zakupu:                                                                  Data i miejsce zakupu: